Byrådsspillet

Et læringsrollespil om køn, ligestilling og demokrati

Forløbet tager eleverne med tilbage til 1930’erne, hvor krisen kradsede, og arbejdsløsheden var stor. Aarhus Byråd skal derfor debattere følgende forslag: ”Kvinder, der ansættes som Tjenestemænd under Aarhus Kommune eller Aarhus Havn, kan ved Indgaaelse af Ægteskab afskediges.” Et enigt lønudvalg har fremsat forslaget, men blandt byrådspolitikerne er der ikke enighed.

Hver elev får tildelt en rolle som enten byrådspolitiker, journalist, kvindesagsforkæmper eller medlem af Aarhus Handelsstadsforening. Alle personerne er autentiske. Herefter skal eleverne debattere forslaget og til sidst vedtage eller forkaste det. De vil opleve, at de langt fra er enige, og at der er mange holdninger og interesser i spil.

Efter rollespillet knyttes fortid, nutid og fremtid sammen i en debat om køn, ligestilling og demokrati.

Debatten foregår ved byrådsbordet i den gamle byrådssal, hvor selvsamme byrådspolitikere debatterede forslaget d. 7. april 1932. Det autentiske i rollespillet engagerer og motiverer eleverne. Rollespillet giver eleverne indsigt i en konkret historisk begivenhed samt giver dem mulighed for at leve sig ind i forhold, som gjorde sig gældende i datiden. Både krop, hjerne og sociale evner aktiveres.

Ved booking af forløb, skriv til undervisning@konmuseum.dk

Læs aftalebetingelser i forbindelse med booking af undervisning her.

Fag: Historie og samfundsfag
Tid: 60 min.
Pris: 500 kr

Forløbet egner sig bedst til en klassestørrelse på 12-30 elever. Kommer du med færre elever end 12, foreslår vi, at du vælger et andet forløb.