SEX

 Seksualundervisning på KØN
– Hvordan og hvorfor har synet på sex ændret sig gennem tiden?
– Hvad kan man gøre for at skabe seksuel ligestilling mellem alle køn?
– Hvorfor har prævention tidligere været forbundet med skam, og er det stadig sådan i dag?
– Hvordan påvirker reklamer og porno unges syn på sex, grænser og kønsroller?
– Hvilke tanker har unge tidligere haft om deres første seksuelle erfaringer, og er det anderledes i dag?
– Hvordan kan man bryde med stereotype forestillinger om køn, seksualitet og seksuelle praksisser?

Forløbet SEX handler om samfundets og unges forhold til køn, seksualitet og seksuelle praksisser i et fortids-, nutids- og fremtidsperspektiv.

Gennem et kulturhistorisk og normkritisk blik på seksualitet og køn arbejder eleverne med emner og genstande, som rækker ind i deres livsverden. De samfundsmæssige normer, som de oplever på egen krop, sættes op mod kulturhistorien gennem genstande fra seksualkulturens historie. På den måde viser forløbet eleverne, at sex, kønsroller og seksualitetsforståelser er forankret i vores kulturhistorie, men at forestillinger om køn, seksualitet og seksuelle praksisser også har ændret sig gennem tiden. Eleverne vil blive opmærksomme på, at de er historieskabte såvel som historieskabende i de valg, de træffer – også i forhold til sex, køn og seksualitet.

I forløbet SEX vil eleverne opleve:
– At vi ofte ikke lægger mærke til normer, idealer og tabuer for køn og seksualitet, men at de er alligevel er med til at bestemme, hvordan vi viser os frem og opfører os over for hinanden
– At vi er historieskabte: Nutidige normer for seksualitet og køn kan have rod i forståelser af maskulinitet og femininitet, der rækker langt bagud i tid
– At det kan være forbundet med skam at bryde med normer for seksualitet og seksuelle praksisser, men at der i kulturhistorien findes mange eksempler på mennesker, som alligevel trodser normen
– At vi er historieskabende: I de valg, vi træffer, kan vi være med til at fastholde eller bryde med stereotype forestillinger om køn, seksualitet og seksuelle praksisser

Forløbet SEX giver et kulturhistorisk og nutidigt perspektiv på følgende emner:
– Seksuel ligestilling
– Grænser
– Onani
– Prævention
– De første seksuelle erfaringer
– Porno
– Seksuelle orienteringer
– Seksuelle praksisser
– Digitale sexkrænkelser
– Abortrettigheder
– Seksuelle overgreb

Forløbet er udviklet i samarbejde med fire aarhusianske skoler, Normstormerne, samt Naturhistorisk Museum.
Projektudviklingen blev støttet af Kulturstyrelsen.

Se også vores andet seksualundervisningsforløb, KROP, som handler om normer og tabuer for krop og køn.

Vi anbefaler, at du ikke booker de to forløb i umiddelbar forlængelse af hinanden.

Læs aftalebetingelser i forbindelse med booking af undervisning her.

Klassetrin: 8.–10. klasse
Fag: Seksualundervisning, dansk og historie
Tid: 90 min.
Pris: 600,-

Book forløb