Mathilde Fibiger

Gid jeg var en mand!

Køn i Romantikken og Det Moderne Gennembrud

Hvordan føles det at have korset på? Kan du flirte med en vifte? Hvad signalerer du, når du tager den høje sorte hat på? Hvor let er det egentligt at brodere? Og kan du skrive sirligt med pen og blæk?

Forløbet tager afsæt i Mathilde Fibigers roman Clara Raphael 12 breve, som udkom i 1850 og igangsatte en langvarig offentlig debat om de to køns samfundsmæssige stilling. Mathilde Fibiger er med sit liv og forfatterskab en overgangsfigur, som både er dybt rodfæstet i Romantikken, men som også peger hen imod kvindefrigørelsen og de problemstillinger, der præger debatten i Det Moderne Gennembrud. Forløbet Gid jeg var en mand! stiller skarpt på forholdet mellem de to køn i 1800-tallet – en tid, hvor både manden og kvinden var fastlåste i bestemte roller, men hvor rollerne også var i opbrud.

Eleverne introduceres til Mathilde Fibiger og tiden omkring 1850. Derefter arbejder eleverne i grupper med fire temaer: Ægteskab og kærlighed, idealisme, kropsidealer og opdragelse og muligheder. Eleverne kommer til at beskæftige sig med tekstuddrag, billeder samt artefakter og genstande fra 1800-tallet. De kommer fx. til at prøve et korset på egen krop samt prøve at brodere som i 1800-tallet. Temaerne perspektiveres til nutiden, og der reflekteres over kønnene dengang og i dag. I grupper fremlægger eleverne deres nyerhvervede viden, og vi afslutter forløbet med at diskutere de nutidige perspektiver.

I faget dansk kan forløbet bruges i den litteraturhistoriske læsning i perioderne Romantikken og Det Moderne Gennembrud eller i en tematisk læsning om køn. I faget historie kan det benyttes i forbindelse med arbejdet med 1800-tallet.

Læs aftalebetingelser i forbindelse med booking af undervisning her.

Loft for elever: 30 stk.
Klassetrin:
8.-10. kl.
Fag: Dansk og historie
Tid: 90 min.
Pris: 750,-

Book forløb

Tilknyttede objekter fra samlingen