Byrådsspillet

Et læringsrollespil om kønsroller, ligestilling og demokratiske rettigheder

Forløbet tager eleverne med tilbage til 1930’erne, hvor krisen kradsede, og arbejdsløsheden var stor. I det selv samme lokale, som datidens byråd sad, skal eleverne debattere følgende forslag:

”Kvinder, der ansættes som Tjenestemænd under Aarhus Kommune eller Aarhus Havn, kan ved Indgaaelse af Ægteskab afskediges.”

Forslaget blev fremsat 7. april 1932 af et enigt lønudvalg, men blandt byrådspolitikerne herskede der ikke fuldstændig enighed.

Hver elev får tildelt en autentisk rolle som enten byrådspolitiker, kvindesagsforkæmper, medlem af Aarhus Handelsforening eller journalist. Opgaven er at sætte sig ind i den historiske persons argumenter og fremføre dem, når der indkaldes til byrådsmøde ved det gamle byrådsbord. De vil opleve, at der er flere modsatrettede synspunkter i spil, så argumentationsevnerne skal aktiveres.

Efter rollespillet knyttes fortid, nutid og fremtid sammen i en debat om køn, ligestilling og demokrati.

Bemærk: Forløbet egner sig bedst til en klassestørrelse på 12-30 elever. Til en klasse med færre elever end 12, anbefaler vi et af vores andre forløb.

Book forløbet via denne mail: undervisning@konmuseum.dk
Noter venligst følgende oplysninger i din mail:
Skolens adresse og EAN-nummer
Antal studerende
Ønsket tid og dato for bookingen. Send gerne flere muligheder. 
Notér også, at du har læst vores aftalebetingelser for booking af undervisning.

Klassetrin: 8.-10. klasse
Fag: Dansk, historie, samfundsfag
Tid: 60 min.
Pris: 500 kr