Raske drenge og pæne piger

Et dramapædagogisk forløb om normer for køn og krop

Vi ved, at forventninger til køn har betydning for børn og unges trivsel. I dette forløb opnår eleverne viden om, hvordan normerne for køn har set ud tidligere, ligesom de får rum til at reflektere over, hvordan man kan være påvirket af normer og idealer for kønnene i dag.

Eleverne præsenteres for fire personer og deres børne- eller ungdomsliv i første halvdel af 1900-tallet. I grupper lærer eleverne deres hovedperson at kende gennem genstande i udstillingen pigernes og drengenes historier.

Forløbets centrale element er gruppernes dramatiseringer af et minde fra deres hovedpersons barndom eller ungdomsår. I forlængelse af dramastykkerne debatteres elevernes handlemuligheder i forhold til at bryde med normer og idealer, som kan være begrænsende eller påvirke børn og unges trivsel negativt. Her får eleverne en fornemmelse af, at de på en og samme tid er historieskabte og historieskabende.

Lærervejledning – Raske drenge og pæne piger?

Ved booking af forløb, skriv til undervisning@konmuseum.dk

Læs aftalebetingelser i forbindelse med booking af undervisning her.

Klassetrin: 4.-6. kl.
Fag: Dansk, historie, SSF
Tid: 90 min.
Pris: 600,-