Raske drenge og pæne piger

Et dramapædagogisk forløb om normer for og forventninger til køn i fortid, nutid og fremtid.

Forløbet giver eleverne en forståelse for, hvordan normer og idealer har indflydelse på pigers og drenges adfærd og måde at klæde sig på i et historisk og nutidigt perspektiv. De vil også reflektere over, hvordan forventninger til kønnene mon ser ud i fremtiden.

Vi ved, at forventninger til kønnene har betydning for børn og unges trivsel. I dette forløb opnår eleverne viden om, hvordan kønsnormerne har set ud tidligere, ligesom de får rum til at reflektere over, hvordan man kan være påvirket af normer og idealer for kønnene i dag.

Eleverne præsenteres for fire børn og deres liv i første halvdel af 1900-tallet. I grupper lærer eleverne deres hovedperson at kende gennem genstande i udstillingen pigernes og drengenes historier. Forløbets centrale element er gruppernes dramatiseringer af et minde fra deres hovedpersons barndom. I forbindelse med dramastykkerne debatteres elevernes handlemuligheder i forhold til at bryde med normer og idealer, som kan være begrænsende eller påvirke børn og unges trivsel negativt. Her får eleverne en fornemmelse af, at de på en og samme tid er historieskabte og historieskabende.

Forberedelse inden besøget:
Eleverne skal ved forløbets start være inddelt i fire grupper, som er trygge ved at arbejde sammen med hinanden. Er der elever i klassen, som ikke bryder sig om at spille skuespil foran de andre, kan de med fordel agere instruktør eller fortæller. Fordel dem derfor gerne mellem grupperne.

Lærervejledning – Raske drenge og pæne piger?

Læs aftalebetingelser i forbindelse med booking af undervisning her.

Klassetrin: 4.-6. kl.
Fag: Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning
Tid: 90 min.
Pris: 600,-

Book forløb