Husførelse og husarbejde

Husførelse var engang rygraden i den kvindelige identitet. Husmodergerningen var ulønnet.

Husførelse og husarbejde efterlader sig kun få varige resultater og produkter for eftertiden. Det, der fremstilles, bliver bogstaveligt talt spist eller slidt op. Arbejde som vask og rengøring sætter snarere spor, hvis det ikke bliver gjort.

Til midt i forrige århundrede var husarbejde et højt kvalificeret håndværk med mange specialiserede redskaber. Husførelse var en kunnen, der krævede oplæring fra barnsben eller under en kyndig husmors ledelse, fra husholdningsskoler suppleret med håndbøger.

Den alsidige kunnen og viden blev på denne måde overleveret fra generation til generation, fra mor til datter, fra madmor til tjenestepige, fra ekspert til den almindelige kvinde.

Husarbejde var et hårdt fysisk arbejde. Det var håndarbejde.

Gennem årene blev hjælpemidler og redskaber udviklet til at tage sin del af slæbet. Husgeråd afspejler springet fra håndkraft til simpel mekanik. Senere kommer elektriciteten.

Groft sagt har kvinder lavet mad ved bålet eller det åbne ildsted fra tidernes morgen, indtil komfuret med det lukkede brændkammer og spjæld og luftkanaler til regulering af luftindtag og varmeudvikling blev udbredt i køkkenerne i slutningen af 1800-tallet.

Det lukkede komfur, hvortil der dagligt skulle slæbes brænde eller kul ind, skulle dagen igennem holdes passende varmt til madlavningen. Gas- og elkomfuret, der kom ind i hjemmene i løbet af 1900-tallet, lettede den del af madlavningsarbejdet. Nu skulle der blot drejes på en knap for at tænde for kogeplader og ovn.

På samme måde var rengøringen baseret på knofedt kombineret med fejekoste og fjervinger, skrubber og vand båret i spande, indtil sæber, kemikalier og støvsugere langsomt vandt indpas i den moderne husholdning. Især støvsugeren lettede det fysisk hårde arbejde med at slæbe møbler ud til bankning. Men de nye redskaber fjernede ikke det manuelle arbejde.

Også vaskeprocessen var hårdt arbejde fra tidlig morgen til sen aften i de tre-fire månedlige vaskedage. Tøjet var beskidt, for man skiftede ikke så ofte, så det krævede iblødsætning, skrubben på vaskebræt, kogning i gruekedlen, skylning og vridning af det tunge våde klæde og tørring i det fri. Først da den fuldautomatiske vaskemaskine blev en del af hjemmets udstyr fra 1960erne, ændredes den langvarige og krævende vaskeproces.

Maskinerne var med til at ændre husholdningsarbejdet fra et kvalificeret fuldtidsarbejde til opgaver uden speciel bevågenhed, der skal udføres ved siden af kvindernes erhvervsarbejde.

Husarbejdet, som stadig ikke gør sig selv, har mistet den status, det havde engang.