Kulturruter i Danmark

Det moderne Danmark – Danish way of life
I anden halvdel af 1900-tallet blev Danmark kendt for design, frisind, åbenhed og ligestilling. I takt med at velstanden steg, ændrede forbrugsmønsteret sig, og den fulde beskæftigelse betød, at kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Velfærdsstaten blev opbygget med institutioner, hvor synet på den enkelte blev påvirket af tidens nye tanker.

Det var en eksperimenterende tid med nye måder at organisere sig på i både familier, på arbejdspladser, i politiske og faglige bevægelser, og i institutioner som skoler, børnehaver og fængsler. Samtidig blev der diskuteret ligestilling, fri abort og rettigheder for fædre. Tiden er fuld af modsætninger, men den har samtidig sat dagsordenen for, hvor det danske samfund er i dag.

Tag med på en perlerække af oplevelser, når vi sammen med Den Gamle By, Struer Museum og Fængselsmuseet inviterer på en tur rundt i det moderne Danmarks historie.

Ligestilling er for alle
Idealet om kønnenes ligestilling, menneskerettigheder og demokrati er ikke naturgivent.
Hvorfor leger jeg med biler og ikke dukker? Hvad er normalt? Hvordan har jeg det med min krop? Hvad er ligestilling? Har vi ligestilling? Hvad betyder det, om jeg er født som dreng – eller om jeg er født som pige? Har det betydning?

Kom helt tæt på kønnenes kulturhistorie på KØN og oplev relationen mellem kønnene både historisk og aktuelt. Opdag nye sider af kønsdebatten og dyk ned i de forskellige livsvilkår, der eksisterer på tværs af køn, seksuel orientering, androgynitet og etnicitet.

Oplev det moderne Danmark på KØN

Se udstillingen Køn Redelighed

Følg tidslinjen der viser udviklingen i kønnenes kulturhistorie og få historien om P-pillen og den øgede ligestilling den førte med sig, og om frisindet og den seksuelle frigørelse der gjorde at Danmark i 1969 blev de første til at frigive billedpornografien. I kan også følge udviklingen i den Danske lovgivning fra ligeløn på arbejdsmarkedet, over fædres ret til barselsorlov, til lovgivning mod diskrimination på baggrund af seksuel orientering, der alt sammen var medvirkende til et mere ligestillet samfund.

Se miniudstillingen om Rødstrømperne

1970’ernes kvindebevægelse var et oprør mod de mentale og materielle uligheder mellem mænd og kvinder. Med aktioner, kampgejst og humor fik Rødstrømperne adgang til medierne og det private blev politisk. Med Femølejr, fri abort og frisind for begge køn.

Eller dyk ned i demokratiet i Den gamle byrådssal

Museets bygning er opført som rådhus i 1857 og ombygget i 1909, hvor kvinder fik kommunal valgret. Salen fremstår som i 1909, hvor Dagmar Pedersen som ene kvinde var medlem af byrådet.

Kulturruter i danmark – Danish way of life

Kulturruten er lavet i samarbejde med VisitAarhus og Aarhus 2017

Tilknyttede objekter fra samlingen