Grundloven, rager den mig?!

Om demokrati, medborgerskab og ligestilling før, nu og i fremtiden

I dette forløb får eleverne anledning til at reflektere over demokratiets form og deres eget forhold til demokratiet i dag. Hvad skal der til, for at noget kan kaldes et demokrati? Hvem skal have stemmeret? Og kan vi egentlig tage demokratiet i sin nuværende form for givet?

Eleverne præsenteres for fordelingen af magten i demokratiets spæde start og debatter angående stemmeretten i kølvandet på indførelsen af Danmarks første grundlov. Hver enkelt elev tildeles en historisk rolle – en person, der har haft en særlig holdning til spørgsmålet om stemmeret i tiden frem mod grundlovsændringen i 1915. Hermed stifter eleverne bekendtskab med argumenterne for og imod stemmeret til forskellige grupper i samfundet.

Forløbet foregår i den stemningsfyldte byrådssal, hvor vi afslutningsvist afholder grundlovsfest med bannere og taler, som eleverne fremstiller i grupper.

Bemærk: Forløbet egner sig bedst til en klassestørrelse på minimum 12 elever. Kommer du med færre elever end 12, foreslår vi, at du vælger et andet forløb.

Vi har udviklet et elevmateriale knyttet til forløbet. Materialet kan benyttes både før og efter museumsbesøget. Hent materialet her

Loft for elever: 30 stk.
Klassetrin:
8.- 10. klasse
Fag: Historie og samfundsfag
Tid: 90 minutter plus besøg på skolen
Pris: 750,-

Book forløb