Overgange // Transitions

10. maj 2019 – 29. september 2019

Overgange // Transitions

10. maj 2019 – 29. september 2019

Kvindemuseet skaber sammen med en række fagpersoner og kunstnere en tværfaglig kvindelivsfestival og kunstudstilling om køn, krop og overgange i kvindeliv. 

Den kulturhistoriske byrde
Kvindelivets overgange har historisk og kulturelt været problematiseret. Gennem omverdenens blik er overgangene og kvindekroppen ofte blevet reduceret til noget skamfuldt, syndigt, medicinsk ufuldkomment eller mindreværdigt. Kvinder har oplevet at blive kategoriseret som syge og svagelige som følge af ”svingninger og ubalancer”, og i stedet for styrke og livskraft har der mere været tale om utilregnelighed og ligefrem hysteri.

Kvinders egne erfaringer og bevidsthed om krop og overgange har derimod ofte været usynlige, måske ligefrem anset som ugyldige og har sjældent været italesat på en opbyggelig måde. Omverdenens og tidligere tiders syn om at kvinder er i deres ”hormoners vold” og at de er utilregnelige, hvis de ikke udstråler harmoni og ligevægt, har lært mange at tie stille for at slippe for fordømmelse og latterliggørelse.

Vi giver kvinderne ordet
På kvindelivsfestivalen vil vi give kvinder ordet. Vi har inviteret en bred vifte af kvinder, der ud fra hvert deres specifikke ståsted vil medvirke til at give historiske, teologiske, medicinske, kunstneriske, journalistiske, og feministiske perspektiver på kvindelivet og dets mange, vigtige og væsentlige overgange. Kort og godt: Hvordan definerer kvinder selv dét er at være kvinde i dagens Danmark?

Oplægsholdere og øvrige bidragsydere:
Anita Hansen Engdahl, Anna Prinds, Annemette Lykkebo, Gerd Laugesen, Hanne Dam, Hanne Pahuus, Hanne Vibeke Holst, Iben Krogsdal, Kristina Holgersen, Karen Lumholt, Kamilla Wargo Brekling, Lisbeth Smedegaard Andersen, Louise Højlund, Louise Cathrine Nørmark, Liselotte Celestine Horneman Kragh, Maia Kahlke Lorenzen, Marie Louise Maegaard, Negin Jafaar, Nina Smith, Pamm Mielcke, Pia Fris Laneth, Tine Illum, Ulla Bjulver Andreasen, Gabriela Rehfeld, Lotte Hvas, Christina Prinds, Therese Strand Kudajewski, Tigeroak

Deltagende kunstnere i gruppeudstillingen:
Orsolya Bagala, Camilla Reyman, Elisabeth Toubro, Jeanette Land Schou, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Maria Wæhrens, Mette Kit Jensen, Nanna Lysholt Hansen, Rikke Benborg, Sophie Dupont, Sophie Hjerl, Stense Andrea Lind-Valdan, Ursula Reuter Christiansen, Molly Haslund i samarbejde med Lærke Posselt

Udstillingen og formidlingen af den er støttet af Statens Kunstfond

Fernisering og festivalåbning løber af stablen den 10., 11. og 12 maj 2019 på Kvindemuseet.
SE DET FULDE PROGRAM FOR ÅBNINGSWEEKENDEN HER >>

Øvrige aktiviteter:
22. maj kl. 17: Filmvisning – Den kvindelige imam
17. august – Familiepolitisk temadag
18. august – Kvindelivsritual i Buderup ødekirke
21. August – Kvinde, din tro er… Refleksion og ritual i Aarhus Domkirke med efterfølgende samtale i cafeen på kvindemuseet
3. september – Artist talk m. Stense Andrea Lind-Valdan
11. september – Performance: Dear Daughter/Anatomy of the Chthulucene #10
27. september – Koncert i Aarhus Domkirke.

BAGGRUND

Det hele startede med et møde mellem 4 kvinder, som stod i forskellige livsovergange både personligt og professionelt. De kom fra så forskellige områder som det teologiske, medicinsk-sundhedsfaglige og kunstneriske univers og oplevede at de ved at spejle sig i hinandens områder gav forundringen luft under vingerne. Et møde mellem disse fire kvinder og Kvindemuseet i foråret 2018 blev startskuddet. Sammen tegnedes mulighederne for at sætte fokus på kvindelivet anno 2019 og for at give kvinder ordet til at beskrive og diskutere, hvad de mange overgange i livet gør ved os.

Projektet er anden del af en programsatsning på Kvindemuseet i 2019 med fokus på
1: mænd, 2: kvinder og 3: queers

PROJEKTGRUPPEN
Lotte Hvas, læge
Christina Prinds, jordemoder
Therese Strand Kudajewski, sognepræst
Sophie Hjerl, billedkunstner og kurator
Julie Rokkjær Birch, museumsdirektør på Kvindemuseet

Therese, som er præst, var forundret, ja indigneret over, hvordan de mange gravide og barslende kvinder hun mødte som svangrepræst, bar historier med sig om den dybeste kærlighed, om afmagt og svigt – og desværre alt for ofte systemsvigt. Hun undrede sig også over, at flere kvinder end tidligere får en depressionsdiagnose og over, hvor lidt kvindernes eksistentielle overvejelser og livsfaseskift  fylder i systemets anerkendelse af deres liv.

Christina, som er jordemoder, havde i sin ph.d. og sin forskning været forundret over netop hvor meget eksistentielle spørgsmål og følelser kan fylde, når danske kvinder bliver mødre første gang – og hvor lidt netop disse spørgsmål fylder i sundhedsvæsenet. Store livsspørgsmål om for eksempel at være sårbar, om at kunne miste, om usigelig træthed og samtidig ny kærlighed kommer til syne for danske kvinder og mænd – men eksistentielle temaer er ikke rigtigt en del af sundhedsvæsenets omsorg.

Lotte var optaget af en anden livs-overgang. Hun er tidligere praktiserende læge og har forsket i kvinders oplevelser af overgangsalderen og det at blive ældre. Hun undrede sig over hvordan overgangsalderen blev opfattet: Hun oplevede store tabuer, når det handlede om at italesætte kvinders tegn på aldring og også, at myter om begyndende a-seksualitet og forfald som kvinde florerede i stor stil. Afmagt, usikkerhed og til og med skam dukkede op hos mange kvinder hun mødte, til trods for at de selvsamme kvinder var midt i livet og i det væsentlige ganske ressourcestærke og velfungerende.

Sophie ser værk før køn i kunstens verden. Hun var forundret over al den snak om kvinder, og at det skulle være noget særligt i forhold til overgange. Hun opfattede livet og dets overgange som noget almenmenneskeligt, hvor erkendelser og udfordringer mødes på lige fod kønnene imellem – og var alligevel nysgerrig på, om hendes egen forestilling om lighed mere er et idealiseret ønske end virkelighed.

Julie, som er museumsdirektør på Kvindemuseet oplevede, hvordan det at blive mor til tvillinger synliggjorde stereotype kønsroller og forventninger til hende som kvinde. I sit arbejde på Kvindemuseet ønsker hun at sætte fokus på, hvad køn betyder i vores samfund i dag.

For yderligere oplysninger, kontakt Kvindemuseet: kontakt@kvindemuseet.dk | 25 45 45 10

 

 

Tilknyttede objekter fra samlingen