Kvindemuseet skal skifte navn for bedre at afspejle museets virke – vær med i processen!

03.11.2020

Kvindemuseet skal skifte navn for bedre at afspejle museets virke – vær med i processen!

Læs mere her >>

Pressemeddelelse

I 2016 udvidede Kvindemuseet efter anmodning fra Slots- og Kulturstyrelsen sit ansvarsområde til at omfatte kønnenes kulturhistorie. Dette bredere ansvarsområde har siden skiftet ført til udfordringer i forhold til, at museets navn og formidlingsindhold ikke stemmer overens. På basis af resultaterne af en flere måneder lang forundersøgelse har bestyrelsen besluttet, at Kvindemuseet skal skifte navn.

– Beslutningen er truffet på grundlag af en grundig proces, der har involveret blandt andet fokusgrupper, spørgeskemaundersøgelser og en åben debat med mange forskellige interessenter. Vi har i bestyrelsen nøje opvejet de fordele og ulemper, som forundersøgelsen har afdækket. Vi fornemmer klart, at der er store følelser på spil omkring et navneskifte, og at især dem, der har været en del af museets tilblivelse har det svært med at se et nyt navn på facaden. For os som bestyrelse har det dog vejet tungt, at ikke bare indholdet men også navnet fremadrettet skal favne det bredere ansvarsområde, vi skal forvalte, fortæller Kvindemuseets bestyrelsesformand, Merete Andersen, og fortsætter:

– Vores navn er ikke forkert. Men det er heller ikke dækkende. Og i vores tilfælde har vi oplevet, at det begrænser vores mulighed for at nå ud til bredere publikum og dermed hæmmer os i at udføre vores opgave.

Fra kvindehistorie til kønskultur

Af beskrivelsen af Kvindemuseets nuværende ansvarsområde fremgår det, at museet arbejder med kønskultur historisk og aktuelt – med afsæt i kvindehistorie, herunder ændringer i kønnenes vilkår og relationer over tid samt diversitet i livsvilkår på tværs af køn, seksuel orientering, androgynitet og etnicitet.

Forundersøgelsen tydeliggjorde, hvad de ansatte også har oplevet i hverdagen; at museet bliver opfattet som et museum om kvinder og særligt om rødstrømpebevægelsen. Og at flere ydermere oplever det som et museum ikke alene om men også kun for kvinder.

– Kvinders kulturhistorie er utrolig vigtig at fremhæve og fortælle, og det bliver museet i den grad ved med. Det er vores opgave som museum at holde fortidens kampe, historier og resultater levende. Og det gør vi ved at gøre dem til en aktiv del af nutiden, hvor den seneste tid jo med al tydelighed har vist, at der stadig er store diskussioner at tage, konstaterer museumsdirektør Julie Rokkjær Birch.

– Vi vil bygge videre på museets aktivistiske arv og være samfundsforandrende i forhold til at synliggøre kønnets betydning i samfundet. Det gør vi ved at sætte fokus på relationerne mellem kønnene, på kønshierarkier, på stereotyper, på magt, på klasse … Men også ved at skabe dialog. Og det er derfor, vi på museet også taler om mænds kønsproblematikker og om de, der ikke føler sig omfavnet af de to traditionelle kønsbetegnelser. Hvis vi skal rykke noget, skal vi rykke sammen, forklarer museumsdirektør Julie Rokkjær Birch.

 

Navneforslag modtages meget gerne

Hvilken navn, museet fremover skal have, er der endnu ikke taget stilling til. Men museet håber på, at mange har lyst til at komme med bud.

– Vi skylder museet og historien at tænke os rigtigt godt om, inden vi beslutter et nyt navn. I den forbindelse håber jeg, at alle, der har ideer – eller bare tanker for den sags skyld – vil dele dem med os, siger Julie Rokkjær Birch.

Kvindemuseet har oprettet en særlig mailadresse til navneforslag og kommentarer: postkasse@kvindemuseet.dk 

Julie Rokkjær Birch understreger, at man naturligvis også er velkommen til at kigge forbi, ringe eller skrive til museet.

Ønskes yderligere oplysninger kan følgende kontaktes:

Museumsdirektør Julie Rokkjær Birch – 25 45 45 23 – jrb@kvindemuseet.dk

Museets vision, mission og ansvarsområde